Programjaink

Drogprevenció

"Az emberekből általában nem az erő hiányzik, hanem az akarat." /Victor Hugo/

A hazai droghelyzet megismerésére irányuló felmérésekből kiderült, hogy a fiatalok többségét nem elrémiszti, hanem kíváncsivá teszi a "túldémonizált" kábítószerekről szóló előadás. Ez fokozottan igaz a 13-29 éves korosztályra. Országos átlagban 10. osztályos korára már minden 4. fiatal fogyasztott drogot. Meggyőződésünk szerint a jó drogprevenció nem építhet elrettentésre, sem tiltásra vagy démonizálásra, csakis együttműködésre, bizalomra, és a fogyasztás mögötti különböző motivációk tudatosítására. Nem hiszünk abban, hogy a legális és illegális szerek fogyasztásáról gondolkozhatunk úgy, hogy azt függetlenül kezeljük a minket körülvevő társadalmi és környezeti hatásoktól. Ha megelőzésről van szó, elutasítjuk és kerüljük a "beteg vagy bűnöző" szemlélet népszerűsítését és a tudatmódosításról szóló diskurzust szeretnénk úgy befolyásolni, hogy a fiatalok valós ismeretek birtokában, összefüggéseket meglátva, képesek legyenek maguk dönteni és választani, lehetőleg jól dönteni!

Tapasztalataink szerint a legjobb megoldás a fiatalok tájékoztatása. Ha megismerik a drogok fajtáit, káros hatásait, kevesebb lehetőségük nyílik arra, hogy pusztán tudatlanságból kipróbáljanak egy olyan szert, amely nemcsak függőséghez vezet, de akár az életükbe is kerülhet.

A program célcsoportja:

12-20 éves tanulói korosztály

Programban megvalósuló tevékenység:

Drogmegbeszélés osztályonként csoportbontásban

Időkeret: 2×45 perc

Oktatók: az egyesület tagjai, pedagógusok, oktatók, trénerek, preventorok, leszokott droghasználók

Előadásunk tartalma:

 • drogok fajtái, használatuk kultúrája, hatásaik/ szemléltető eszközökkel,
 • drogfogyasztás tanulási folyamata, kortársak hatása / csoportnyomás ereje,
 • szenvedélybetegségekre jellemző viselkedési jellemzők / életből vett példák,
 • jogi következmények,
 • áldozattá válás veszélye,
 • szemléltető filmek megbeszélése,
 • segítő intézmények, szakemberek elérhetősége.

2 x 45 perces előadás képekkel, demonstrációval - megdöbbentő szemléltetéssel mutatja be a kábítószer hatásait; ismerteti a különböző drogok fajtáit, felismerhetőségeit. A képek az életből vett példák bemutatásával illusztrálja a következményeket. Az objektív tájékoztatás, érzelmi ráhatás mellett a döntést hallgatóságunkra bízzuk! Előadásunk interaktív - a hallgatók partneri bizalommal történő bevonása kiemelkedő szempont.

A program összeállításánál fontos volt számunkra, hogy a diákok az illegális, legális drogokról kiscsoportos keretek között tudjanak beszélgetni a szakemberekkel, hogy lehetőségük legyen kérdéseiket feltenni, a valóban őket érdeklő és érintő témákról tudjanak beszélgetni, kiscsoportos szituációs játékokon keresztül pedig magatartásformáló ereje legyen a foglalkozásnak.

Cél: Tudatosítani, hogy ne az első benyomás alapján hozzuk meg döntéseinket, hanem mindig a tényekre alapozva, körültekintően válasszunk és döntsünk. Ezen üzenetek tudatosításával foglalkozik a program. Továbbá célunk, hogy segítsük azokat a problémás drogfogyasztó fiatalokat, akiket "kezd elveszíteni az élet". Találjunk olyan komplex, a megkeresést, elérést, korai ellátásba, kezelésbe vételt, alacsonyküszöbű-, közösségi- és nappali ellátást, középfokú oktatást, önsegítő, valamint alkotó-önsegítő csoportokban való részvételt, sport- és szabadidős programokban való részvételt, visszailleszkedést elősegítő fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban és úgynevezett "félutas" lakásokban való elhelyezést kaphassanak, amelynek következtében lehetőségük nyílik arra, hogy értékes és integrált tagjai maradjanak a családjuknak, a helyi közösségnek.

Életúttervezés

Lóg a levegőben a fiatalok jövőképe, ami sok esetben életkori sajátosságnak is tekinthető, de a bizonytalanságnak is. Mi indokolja a foglalkozást? Tapasztalatunk szerint sok probléma abból adódik, hogy a fiatalok nem gondolják át az életüket. Ezért a szervezés-tervezést már a jelenről szóló beszélgetésbe be kell építeni. A jellemző kérdések a következők: Hogy néz ki a napod? Hogyan lehet ezen változtatni? A második lépés a múlt elemzése. A szakasz veszélyei: krízis, bajok, lezáratlanságok...

Időkeret: 2×45 perc

Oktatók: az egyesület tagjai, pedagógusok, oktatók, trénerek,

Célcsoport: Érettségi előtt álló fiatalok

Programban megvalósuló tevékenység:

Múlt-jelen-jövő megbeszélése - játékokkal, szituációs gyakorlatokkal, filmelemekkel

Az életúttervezés menetében egy-egy idődimenzióra fókuszál. Kevesebb idő a múltról, kicsit a jelenről, és valódi munka a jövő feltárásánál kezdődik. Több cél, magabiztosabb jövő alakítás a várható eredmény. A jövővel foglalkozó feladatok célja a tervek, elképzelések, lehetőségek, célok megfogalmazása.

Játékok, feladatok a különböző egységekhez:

Jelen: hőmérő - az elégedettség megállapítása.

A kör megbeszéléséhez kapcsolódhat az elégedettség, és a terv, a jelen állapot megváltoztatására.

Múlt: grafikon - vízszintes tengelyen az életkor, függőleges tengelyen a gyenge, átlagos, kiemelkedő jellemzők jelölésével. A grafikonon a különböző kérdések válaszait lehet jelölni, az életkor függvényében. Kérdések lehetnek: családi legendákból mennyit ismertek, egyéni teljesítmény minősítése, szociális kapcsolatok alakulása, fizikai állapot. A grafikonok összecsúsztatása különböző törvényszerűségek megismerésében segítheti a csoporttagokat: mi mozgat mit, mi dominál. A grafikon mindig az aktuális kornál zárul. Ez ad megfelelő talajt a jövőbe való átvezetésnek.

A következő feladat lehet, hogy becsülje meg, a grafikonok merre mozdulnak el a jövőben(+1 év, 3, 5, 10, 20, 30 év múlva). A következő kérdések feltételére itt is szükség van: Miért? Mit kell tenni hozzá?

Jövő: Fiataloknál - a grafikon a jövőre mutató feladataival kapcsolatban is - a tapasztalatok hiánya miatt alkalmazható a lazább jövőtervezés: időutazás, kapcsolati térkép - kik lesznek 20 év múlva, "Egy napom tíz év múlva" játék? A jövőbe tekintő feladatok után mindig szükség van a realitáshoz való visszakanyarodásra, a kérdés megválaszolására: Jelenleg mit kell ehhez tenni?

Légy toleráns

Tolerancia - elsősorban türelmességet jelent mások véleménye, főleg vallása, világnézete, entnika vagy nemzeti hovatartozása, illetve más egyebek iránt.

A különböző nemzetiségű, vallású, kultúrájú és identitású emberek, közösségek együttélése világunk realitása. Csakhogy a szokások, a gondolkodásmód különbségei mindig magukban hordozzák a feszültségek, a konfliktusok lehetőségeit. Persze, hol vannak a tolerancia határai? Ki és hogyan, s minek alapján dönti el, hogy mi a határsértés? Rajtunk múlik, milyen választ adunk ezekre a kihívásokra. De egy biztos. A jó megoldások lehetőségéhez a másik megismerésén keresztül vezet az út.

Tolerancia programunk küldetése a társadalmi értékek előmozdítása, az előítélet és a sztereotípia visszaszorításával, és a tolerancia elősegítésével. A programban minden olyan tevékenység szerepel, amely az előítélet elleni küzdelemmel kapcsolatos:

 • Előítélet kezelő tréning iskolásoknak
 • Előadások a diszkrimináció megelőzésének érdekében
 • Roma-kultúra roma fiatalok közvetítésével
 • Roma hagyományok a roma művészetekben

Pozitív Szenvedélyek

Magyarországon egymillió alkoholista és több tízezer drogos szenved szenvedélyének rabságától. Ez az érzés nem létezne, ha megtanulnának pozitívan gondolkodni, és úgy gazdálkodni képességeikkel és lehetőségeikkel, hogy szabadon éljenek miután felszámolták önsorsrontó szenvedélyeiket.

Az egészség megőrzése érdekében törekednünk kell arra, hogy múltunkból a jót idézzük fel, az emlékek kellemes részeire figyeljünk jobban oda, a jelenben figyelmünket a nekünk tetszőre irányítsuk, és a jövőt elképzelve az optimista gondolatoknál, a derűs képeknél időzzünk el. Ezt a pozitív szemléletet meg kell tanulnunk érvényesíteni másokkal szemben is. A pozitív szemlélet elősegítheti céljaink elérését azáltal, hogy optimistán, kellemesen, ha lehet, könnyedén, vagy az erőfeszítésben is jót látva, önmagunkat és másokat bíztatva cselekszünk.

Pozitív gondolkodás alatt azt értjük:

Időkeret: 2×45 perc

Oktatók: az Egyesülettagjai, pedagógusok, oktatók, trénerek, meghívott művészek, sportolók...

Célcsoport: 12-20 éves fiatalok

Programban megvalósuló tevékenység:

A pozitív szenvedélyek foglalkozásokon az értelmes időtöltésre, hatékony pihenési, kikapcsolódási formákra keresünk alternatívákat. A sportoló diákok előnyben vannak, hiszen nekik az egész napos iskolai leterheltség után felfrissülést okoz a fizikai aktivitás. Az átlag osztályban tanuló diákok azonban a szellemi munkára "szellemi munkával" pihennek. TV-t néznek, számítógépeznek (monitorfüggőség), az aktív kikapcsolódásra kevesen kaphatóak. Ebben kívánunk segítésükre lenni az iskola testnevelőit és egy-egy sportoló diákot is bevonva, de természetesen a művészet és egyéb pozitív szenvedélyt is példaként felhozva, megmutatva azok életvezetésre gyakorolt jótékony hatását.

 • Az előadásra meghívunk egy-egy vendéget: énekest, sportolót, művészt, fotóst, divatszakembert...
 • Filmrészletek elemzése...
 • Szituációs élethelyzetek megbeszélése, kommunikációs gyakorlatok...

"...neked és nekem, mindkettőnknek vannak érdemeink, értékeink és emberi méltóságunk. Elfogadom önmagam úgy, amilyen vagyok, és elfogadlak téged is olyannak, amilyen vagy. Ez inkább lényegi, mint viselkedésbeli megállapodás.

Időnként előfordulhat, hogy nem tetszik, amit csinálsz. Téged azonban, személyedben mindig elfogadlak. Ez azt jelenti, hogy emberi lényed tökéletesen rendben van nálam, bár a viselkedésed visszatetsző lehet.

Nem állok feletted és te nem állsz felettem. Egy szinten vagyunk mint emberek. Ez igaz akkor is, ha teljesítményünk vagy műveltségünk különbözik. Ez akkor is igaz, ha különböző korúak, fajtájúak vagy vallásúak vagyunk." (1 Hemfelt, R., Minirth, F., Meier P. (1997): A szeretet választható! Múzsák Könyvkiadó, Budapest)

Egészséges életmód

(5-10 évesek részére 1×45 perc)

Figyelemfelkeltés az egészséges életmódra, hogyan tarthatják meg állóképességüket, ha odafigyelnek az egészséges ételek fogyasztására, a mozgásra, a környezetükre. A cél a gyerekek gondolkodásában való szemléletváltás. Mivel programunk évfolyamonként bővül, ezért a hosszú táv cél, hogy az egészséges életmód természetessé váljon a fiatalok számára.

Az egészségesebb táplálkozás "meghonosítása" érdekében táplálkozási ajánlásokat készítünk együtt a gyerekekkel: egészséges reggeli, ebéd, vacsora elkészítése.... Többféle szituációs játék...

- Milyen a jó étrend?

- Az étkezések helye és fontossága az életünkben.

Mozgás - természetjárás - a testedzés örömét még kisgyermekként kell megtapasztalni, ahhoz, hogy később teljesen természetes módon beépüljön az életünkbe.

- Napi 2-3 óra aktív mozgás javasolt ebben a korban, ebből 1 óra szabad levegőn.

Higiénia - tisztálkodási szokások, a testi ápoltság és környezet iránti igényesség fontos, hogy természetessé váljon a tiszta, egészséges lét.

- Környezetünk védelme - az egészséges gondolkodás nemcsak testi, lelki és szellemi jólétre terjed ki, hanem magában foglalja az egyén közvetlen környezetéhez, a társadalomhoz és természethez fűződő viszonyát is. Az újrahasznosítással mindenki nyer! Ha szelektív gyűjtjük a hulladékot, az újrahasznosítással nyersanyagokat és energiát takarítunk meg, amivel csökkenthetjük a környezeti terhelést. Tudatosabb vásárlással pedig pénzt spórolhatunk, ráadásul kevesebb szemetet termelünk - ezt tudatosítjuk szituációs játékokkal, reklámfilmekkel, gyerekeket bevonva rajzolással, tervezéssel.

- Természet csodái, annak védelme

- Szelektív hulladékgyűjtés, kutyasétáltatás közben miért szedjük fel az ürüléket (állattartás felelőssége!)

- Csomagolóanyagok, zacskók

Tolerancia nevelés - Sokszínűen vagyunk - apróbbak, gömbölyűbbek, vékonyabbak, vörösek, pöszébbek, érzékenyebbek, bátortalanabbak, szellemi vagy testi fogyatékkal élők, barnábbak, fogszabályzósak, sápadtabbak, más nyelvűek, más vallásúak... Ettől olyan színes a világ.

Médiahatás


Több éves óvodai, általános iskolai illetve középiskolai drog-prevenciós munkánk során tapasztaltuk, hogy az a fajta korlátok nélküli "médiamánia", amely mára szinte uralja társadalmunkat, már egészen kicsi kortól befolyása alá vonja a gyerekeket és nagy szerepet játszik a további személyiségfejlődésükben.

Nemzetközi felmérések igazolják, hogy Európában a magyar gyerekek és fiatalok nézik legtöbbet a televíziót, szabadidejük további perceit pedig az internetezés vagy egyéb számítógépes tevékenységek kötik le. Sportolással, mozgással vagy hasznos társas tevékenységgel ennek töredékét töltik és kommunikációjukban is gyakran elmarad a személyes kontaktus, a beszélgetéseket felváltja az e-mail, a chat, az sms, már nincs szükségük visszacsatolásra, a párbeszédből egyre inkább kimarad az érzelem. Ebben a médiazajban a rosszul értelmezett vagy rosszindulatú médiatartalmak eltorzítják az önmagukról, környezetükről, társadalmunkról alkotott képüket, nagy fokú értékeltolódáshoz vezet bennük, és befolyásolja egészségüket, társaikhoz való viszonyukat is.

A foglalkozásokon a gondosan összeválogatott és jó eltalált szemléltetés segítségével tudjuk megláttatni a gyerekekkel az összefüggéseket a médiumok által ránk kényszerített magatartásformák és a fogyasztói társadalomban élő emberek frusztrációi között. Annál is inkább fontos ez a téma, mert a frusztrációkat az ember gyakran valamilyen káros módszerrel próbálja oldani. Így több ponton kapcsolódik témánk a drog-prevencióhoz.

A foglalkozásra szánt idő: 2×45 perc

Ajánlott korosztály: általános iskola 6-8. osztály és középiskola 9-12. évfolyamai.

Célunk, hogy véleményalkotó párbeszéd közben a diákok felismerjék a saját életükre ható egyéni felelősségvállalás fontosságát, képesek legyenek meglátni a mai társadalmi problémákat, a káros folyamatokat és cselekedni vagy keresni a lehetséges megoldásokat.

A beszélgetések kulcsszava a tudatos választás, mint lehetőség a káros mellékhatások elkerülésére. Hangsúlyozzuk a tudatosságot a hétköznapok különböző momentumaiban, mint táplálkozás, vásárlás, életmód, környezethez való viszonyunk és a médiahasználat és -fogyasztás.

Témakörök, amelyeket körbejárunk a médiafoglalkozás keretében: a fogyasztói társadalom hogyan változtatta meg a benne élő ember értékrendjét, ízlését, motivációját. Milyen káros következményekkel járt ez a társadalomra nézve (környezetszennyezés, pszichés problémák). Mit jelent a fogyasztói felelősség, hogyan változtathatjuk meg fogyasztói és vásárlási szokásainkat és ez a változás mit eredményezhet szűkebb és tágabb környezetünkre nézve. Tetten érjük a befolyásolást a reklámokban és megbeszéljük, hogyan függ ez össze eddigi tapasztalatainkkal, mennyire eredményes a reklám és milyen eszközökkel tud az lenni. A téma szinte kimeríthetetlennek tűnik és a beszélgetéseknek csak az idő szab korlátokat.

Terveink között szerepel, hogy felkeltsük az igényt egy klub formában megtartott, filmvetítéssel egybekötött beszélgetés-sorozat iránt, amely mélyebb rétegeit képes érinteni a mai társadalmi problémák témakörének (drogfogyasztás, faji kérdések, másság elfogadása, fogyasztói társadalom, párkapcsolati-családi problémák stb.).

Seniorblog

A Senior Blog célközönsége az a korosztály, amely rendre a figyelem perifériájára kerül a rutinszerű hétköznapokon. Vannak ugyan "kampányízű" odasandítások, de a valódi jelenlét hiányzik az ötvenen-hatvanon túliak mellől. Hiányzik például a társadalmi elismerés a munka frontján (sok esetben a karrieralakítás igénye szinte érvényét veszti ebben a korban), hiányzik a társadalmi bizalom az értékteremtés frontján, vagyis nincs eléggé szükség az érett generáció felhalmozott tudására, bölcsességére. Hiányzik a lelki, fizikai, pénzügyi felkészítés a "nyugdíjas" korra, amely egészen sajátos élethelyzetet hoz mindannyiunk számára. Pedig a tény az, hogy jelenleg a magyar népességen belül a 60 év felettiek aránya meghaladja a 20%-ot, a prognózis pedig az, hogy 2050-re ez az arányszám megközelítően 33% lesz. Ha ma 4 aktív keresőre 3 nyugdíjas jut, akkor 2050-re 4 aktív kereső már 6 nyugdíjast kell, hogy "eltartson". Mindez millió kérdést és millió feladatot vet fel, melyekről jó lenne együtt gondolkodnunk, és ha lehetőségünk van rá, cselekednünk.

A blog címében meghatározó a SENIOR kifejezés, de ez nem feltétlenül kell, hogy beszorítson bennünket egy életkori kategóriába, ezért is fogalmaztam úgy, hogy ez a blog az "életünkről szól 50-en túl és innen". Igaz, hogy a senior korúak a lényegesek és érdekesek itt, ők lesznek a figyelem fókuszában, de fontos, hogy a velünk élő friss, fiatal energia hasson ránk, és persze a mi érett senior életbölcsességünk, óvó törődésünk visszahathasson rájuk. Szóval éljenek a fiatalok, és éljenek a seniorok!

Olvass tovább: https://www.seniorblog.hu/

Szexuális felvilágosítás, AIDS-megelőzés

"AIDS, szex és az emberi kapcsolatok"

7-12. osztályoknak ajánljuk

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a szex már hatodik osztályban izgatja a tanulók fantáziáját. A pedagógusok örömmel veszik, ha erről a témáról nem nekik kell a gyerekekkel beszélgetni, mert a diákok egy "idegennek" könnyebben megnyílnak. Érezhető, hogy a fiatalok egyre korábban kezdenek foglalkozni a nemi identitással, a nemi éréssel, amelynek időpontja egyénenként különbözik. Kimondhatjuk: "kamasz-káosz" uralkodik a fiúk és lányok fejében és az is tapasztalható, hogy a fiatalok egyre korábban kezdenek szexuális életet. A legújabb felmérések szerint a fiatalok serdülése és nemi élete 3-5 évvel előbb kezdődik, mint 20-25 évvel ezelőtt. Ma már a lányok is átlagosan 13-16 éves korban veszítik el a szüzességüket, és ezért sokan a nem kívánt terhességek és a nemi úton terjedő fertőzések ellen sem tudnak hatékonyan védekezni.

A tizenévesek biológiai ismeretei rendkívül hiányosak, és csak tetézi a gondot, hogy általában nem a szüleikhez, hanem a barátaikhoz fordulnak tanácsért. A szexuális élet kérdéseiről a legtöbb családban nem, vagy nem a megfelelő módon beszélnek, ezért a szülők sokszor nem is tudnak tinédzser korú gyermekük szexuális kapcsolatáról, a partnert nem is ismerik.

A média is a szexre buzdít - A médiumok által a szexualitásról közvetített kép azt sugallja, hogy a szex izgalmas és ugyanakkor kockázatmentes is. A serdülők pedig átveszik ezt a mintát, ami közvetve arra buzdítja őket, hogy próbáljanak ki sok mindent, lehetőleg minél hamarabb.

Arc nélküli kapcsolatok és az internet - A fiatalok túl korán kezdett szexuális életének oka még az internet és a mobiltelefonok elterjedtsége is. A 11-16 év közötti gyermekek túlnyomó többsége - fiúk és lányok vegyesen - 12 éves korukra már találkoztak a pornográfiával, sőt mi több, nemcsak hogy találkoztak vele, de a legtöbb ötletet és impulzust is ezekből merítik. Bevallásuk szerint sokan közülük már részt vettek (mobil)telefon- vagy chatszexben, és többen váltottak írásban kifejezetten szexuális töltetű üzeneteket.

Megelőző programunkban nagy hangsúlyt fektetünk az óvszerhasználat népszerűsítésére, a nemi betegségek ismertetésére, különösen a HIV-fertőzés veszélyére, amely az elmúlt években 50 százalékkal nőtt Magyarországon. Szituációs játékok, fotók, filmek, tesztek segítségével ismertetjük a fontos tudnivalókat.